Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

19:31
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
19:27
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBloodMoon BloodMoon
19:27

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viaBloodMoon BloodMoon
19:26
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaBloodMoon BloodMoon
19:24

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
19:24
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vialeweloff leweloff
19:24
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
19:22
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viasummerkiss summerkiss
19:22
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasummerkiss summerkiss

March 13 2017

11:49

„ Prawdziwa miłość oznacza,że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak bolesnymi wyborami stajesz.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaIrienna Irienna
11:49
Jeśli chce się być szczęśli­wym, nie wol­no gme­rać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted fromkonwalia konwalia viaIrienna Irienna
11:49
Kłamstwa mogą wygrać sprint, ale to prawda wygrywa cały maraton
— Michael Jackson
11:45

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq vialeweloff leweloff
11:44
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

September 21 2016

19:15
czy można przestać kochać niebo tylko dlatego, że czasem jest burza ?

August 29 2016

16:11
7643 921a 500

August 09 2016

10:36

Gdyby mialo przestać mi zależeć, to już by przeszło..

10:36

każdy ma taką datę do której ma sentyment.

10:35

’ słowa nie oddają tego, ile waży strata. Kocham Cię najmocniej, zaraz wracam.

10:34

zazdrośni kochają najmocniej.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl